Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.

Најраспрострањеније је писање на енглеском – website и web site.

Према Правопису, пише се са цртицом: веб-сајт, веб-сајта, веб-сајту итд.

Множина је веб-сајтови.

Види и-мејл, имејл или e-mail.

Каже се апсорпција, а не абсорпција.

Једначење сугласничких група често изостаје у речима страног порекла.

Међутим, једначе се префикси:
аб-: апсолутан (не абсолутан), апстракт (не абстракт), апсолвент (не абсолвент), апстиненција (не абстиненција), апсурд (не абсурд), апсциса (не абсциса), апциговати (не абциговати), апсорпција (не абсорпција);
об-: опсервација (не обсервација), опструкција (не обструкција);
суб-: супстанца (не субстанца), супстрат (не субстрат), супстантив (не субстантив), супституција (не субституција),
али – субпериодизација, субполаран и сл.