Пратите писменицу на друштвеним мрежама.

Затворите.
Када се у речи нађу у додиру два сугласника различите звучности, први у изговорном низу се прилагођава другоме. [...]