Коментари

  1. Bukva ili Bukvar je stara makedonska rec. Makedonoska Azbuka je sastavljena od Bukve ili slova i odatle sastav Bukve ili slova, nastao je Bukvar . Nezaboravimo da osnova staroslovenskog pisma je makedonski jezik. I da najstariji Bukvar koji je pronadjen i cuva , je makeodnski bukvar .

Оставите коментар